BOSNIA AND HERZEGOVINA CITIZENS – NEW ZEALAND New Zealand Government ETA Visa – NZeTA Visitor Visa Online Application – Viza za Novi Zeland Online – Službena Vlada Novog Zelanda Visa – NZETA

Posted on April 4, 2024
CategoryBusiness
Rating
0.0
BOSNIA AND HERZEGOVINA CITIZENS - NEW ZEALAND New Zealand Government ETA Visa - NZeTA Visitor Visa Online Application - Viza za Novi Zeland Online - Službena Vlada Novog Zelanda Visa - NZETA

Phone :

+387 33 276-031

Email :

[email protected]

Website :

https://www.visa-new-zealand.org/bs/visa/

 

 

Description :

Elektronska putnička uprava za Novi Zeland NZETA je elektronsko odobrenje za putovanja za stanovnike zemalja u kojima je ukinuta viza. NZeTA poslana je osnovana 2019. godine. Ova viza funkcionira isto kao i ulazna viza. NZeTA ili ukidanje vize je obavezno za sve dolazne putnike koji ulaze na Novi Zeland: Stanovnici svake od 60 zemalja ukidanja viza mogu doći avionskom turom. Kruzerima mogu doći građani 191 zemlje. Electronic Travel Authority New Zealand je toliko jednostavan da ga možete u potpunosti popuniti na internetu i primiti eVisa putem e-pošte. NZETA dozvoljava kvalifikovanim građanima da pređu granicu Novog Zelanda u turističke, poslovne ili turističke svrhe bez problema da stoje u redu ili čekaju da im se stavi pečat u pasoš. Nije potrebna poštarina ili kurir u bilo koju državnu kancelariju da biste dobili ETA za Novi Zeland. Trenutno je to obavezan zahtjev za državljane ukidanja vize, kao i za putnike na kruzerima svih zemalja. Čak i stalnim stanovnicima Australije potrebna je NZ ETA. Kvalificirani građani mogu se prijaviti putem jednostavne aplikacije New Zealand Electronic Travel Authority na webu za turizam, poslovnu posjetu ili tranzit u drugu zemlju sa međunarodnog aerodroma Auckland. Od kandidata se očekuje da popune obrazac za prijavu Elektronske uprave za putovanja Novog Zelanda sa pojedinim podacima i podacima o identifikaciji. Novozelandska viza ima sljedeće zahtjeve, pobrinite se da pasoš ima praznu stranicu kako bi imigraciono osoblje moglo utisnuti pečat na aerodromu. Takođe, vaš pasoš treba da važi 6 meseci u trenutku ulaska na Novi Zeland. Sljedeći građani imaju pravo da se prijave za novozelandsku vizu online ili NZeTA, Luksemburg, Francuska, Kipar, Španija, Portugal, Irska, Poljska, Švedska, Mađarska, Austrija, Bugarska, Danska, Malta, Slovenija, Slovačka, Letonija, Holandija, Češka , državljanima Njemačke, Grčke, Estonije, Rumunije, Italije, Belgije, Hrvatske, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske i Litvanije.  The Electronic Travel Authority for New Zealand NZETA is an electronic travel authorisation for residents of visa waiver countries. The NZeTA sent was established in the year 2019, this Visa works exactly like an entry visa. The NZeTA or visa waiver is mandatory for the all inbound travellers entering New Zealand: Residents of each of the 60 visa waiver countries can come by Airplane tourt. Citizens of 191 countries can come by cruise ship. Electronic Travel Authority New Zealand is so simple that you can complete it entirely on the internet, and receive eVisa by email. NZETA permits qualified citizens  to cross the border of New Zealand for the tourism, business, or travel purposes without going through the problem of standing in the queue or waiting for the passport to be stamped. No postage or courier to any government office is required to obtain New Zealand ETA. It is presently a mandatory requirement for visa waiver national, as well as cruise ship travelers of all countries. Even the Permanent Residents of Australia are required the NZ ETA. Qualified citizens can apply through the straightforward New Zealand Electronic Travel Authority application on the web for tourism, business visit or transit to another country from Auckland International Airport. Applicants  are expected to fill in the New Zealand Electronic Travel Authority application form with individual and identification details. New Zealand Visa  has the following requirements, ensure passport has blank page so that immigration staff can stamp it on the airport.  Also, your passport should be valid for 6 months at the time of entry in New Zealand. The following citizens are eligible to apply for New Zealand Visa Online or NZeTA, Luxembourg, France, Cyprus, Spain, Portugal, Ireland, Poland, Sweden, Hungary, Austria, Bulgaria, Denmark, Malta, Slovenia, Slovakia, Latvia, Netherlands, Czech, Germany, Greece, Estonia, Romania, Italy, Belgium, Croatia, United Kingdom, Finland and Lithuania citizens.

Keywords :

eta nz, nzeta, nz eta, viza za Novi Zeland, viza za Novi Zeland, viza za Novi Zeland, viza za Novi Zeland eviza, viza za Novi Zeland online, zahtjev za vizu za Novi Zeland, online aplikacija za vizu za Novi Zeland, viza za Novi Zeland za državljane Sjedinjenih Država, Novi Zelandska viza za državljane Islanda, novozelandska viza za državljane Lihtenštajna, novozelandska viza za državljane Brazila, novozelandska viza za državljane Saudijske Arabije, novozelandska viza za državljane Južne Koreje, novozelandska viza za državljane Bruneja, viza Novog Zelanda za državljane San Marina , Viza za Novi Zeland za državljane Norveške, Viza za Novi Zeland za državljane Izraela, Viza za Novi Zeland za državljane Omana, Viza za Novi Zeland za državljane Bahreina, Viza za Novi Zeland za državljane Kuvajta, Viza za Novi Zeland za državljane Švicarske, Viza za Novi Zeland za državljane Uruguasa Viza Novog Zelanda za državljane Meksika, Viza Novog Zelanda za državljane UAE, Viza Novog Zelanda za državljane Makaa, Viza Novog Zelanda za državljane Monaka, Viza Novog Zelanda za državljane Kanade, Viza Novog Zelanda za državljane Sejšela, Viza Novog Zelanda za Novi Zeland Viza za Argentinu Viza za Zeland za državljane Katara, viza za Novi Zeland za državljane Japana, viza za Novi Zeland za državljane Mauricijusa, viza za Novi Zeland za državljane Andore, viza za Novi Zeland za državljane Malezije, viza za Novi Zeland za državljane Čilea. eta nz, nzeta, nz eta, New Zealand visa, visa for New Zealand, evisa New Zealand, New Zealand evisa, New Zealand visa online, New Zealand visa application, New Zealand visa online application, New Zealand Visa for United States Citizens, New Zealand Visa for Iceland Citizens, New Zealand Visa for Liechtenstein Citizens, New Zealand Visa for Brazil Citizens, New Zealand Visa for Saudi Arabia Citizens, New Zealand Visa for South Korea Citizens, New Zealand Visa for Brunei Citizens, New Zealand Visa for San Marino Citizens, New Zealand Visa for Norway Citizens, New Zealand Visa for Israel Citizens, New Zealand Visa for Oman Citizens, New Zealand Visa for Bahrain Citizens, New Zealand Visa for Kuwait Citizens, New Zealand Visa for Switzerland Citizens, New Zealand Visa for Uruguay Citizens, New Zealand Visa for Mexico Citizens, New Zealand Visa for U.A.E Citizens, New Zealand Visa for Macau Citizens, New Zealand Visa for Monaco Citizens, New Zealand Visa for Canada Citizens, New Zealand Visa for Seychelles Citizens, New Zealand Visa for Argentina Citizens, New Zealand Visa for Qatar Citizens, New Zealand Visa for Japan Citizens, New Zealand Visa for Mauritius Citizens, New Zealand Visa for Andorra Citizens, New Zealand Visa for Malaysia Citizens, New Zealand Visa for Chile Citizens.

Category :

Electronic Visa

Business Hours :

24/7/365

 

 

    Write a Review

    Click to rate

    Claim This Listing

    Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.